RÖRELSE I VILA® 
 för avspänning och kroppsmedvetenhet

        Hem        Om oss        Medlem        Aktiviteter        Utbildning          Tips         Länkar

Kurser med Judith Koltai 2014

Kursdatum     Anmälan      Om Judith      Röster om

Det var roligt att Judiths senaste kurser blev lyckade och fick stor uppskattning!

Läs Judiths tankar om arbetet! Här

En hälsning och brev från Judith inför kurser-12.

Vill du göra något väldigt välgörande för dig själv till hela din person, göra nya rörelser,  få nya upplevelser och prova en fin speciell rörelsepedagogik? 

Du kanske behöver påfyllning eller en fördjupningskurs om du jobbar som terapeut, pedagog, inom dans, teater, skapande, friskvård eller hälsa?

Vi  rekommenderar varmt nedanstående uppskattade kurser med svensktalande kursledaren Judith Koltai från Canada. Hon kommer ursprungligen från Ungern och har bott många år i Sverige. Judith är en erfaren dans- och rörelseterapeuten, en varm och ödmjuk person med stor kunskap/insikt och förmåga att delge detta vidare. 

Judith är en inkännande och inspirerande lärare och ledare med mångårig erfarenhet från fler håll och från många lärare. Dans, terapi, Antigymnastik och Sensory awareness är några av de fält hon utbildats och inspirerats av för att forma sin egen metod, Embodied Practice där både Syntonics och Authentic Movement ingår. I Syntonics läggs fokus på medvetenhet i de precisa rörelserna parat med en nyfikenhet på det som händer i kropp och själ under övningarna. Just nyfikenheten och utforskandet öppnar för ett återupptäckande av kroppens resurser och självläkande förmåga i en ständig pågående process. Judith förmedlar verkligen en tillit till deltagarnas egen process.

Kurserna är öppna för alla, inga förkunskaper krävs förutom till fördjupningsdagarna.

Rörelsefrihet och närvaro är liv - till både kropp och själ. 

Judith demonstrerar och förklarar hur allt hänger ihop.

Kursdatum med Judith Koltai 2014 i mars/april 


Datum 2014
29-30/3 samt 1-2/4 i Stockholm samt 5-6/4 i Göteborg.

Läs, skriv ut, sprid gärna programmet med denna pdf-fil! Tack! 

Tack för att du anmäler dig i tid, så vi vet att vi kan ta hit vår långväga gäst! (senast en månad innan)

STOCKHOLM 2014

 28/3 Introduktion och prova på, kl 18.30 i Terrassen Fjällg. 23 B, 1 tr. ned, Hälsans Hus. Information  
        Helny Sääsk, 0739 841203. Ingen kostnad. Välkommen! 

  29-30/3 (lö-sö) 2014 Workshop i Syntonics, 14 platser  Några platser kvar 

Öppet för alla, inga förkunskaper krävs. Mjuka inkännande rörelser för välbefinnande, kroppsmedvetenhet och närvaro varvat med samtal. Djupgående rörelser, med både struktur och frihet, liggande, sittande och stående. Upptäck din kropp och dig själv! Bryt upp stereotypa vanor och invanda rörelsemönster och få kontakt med de dolda möjligheterna till en ny kroppsharmoni, till avspänning och välbefinnande. Arbetet startar en process som ger avtryck i kroppen så att muskelbalans, hållning och ev. smärttillstånd kan förändras. Holistiskt förhållningssätt.

Tid: Hälsans Hus Stockholm, Terrassen.  Fjällg. 23 B, 1 tr. ned
Pris:  2500:-. Kan du bara delta en av dagarna så går det i mån av plats, 1300:-

  1-2/4 (Tis-ons) Fördjupningsdag i Syntonics, 12 platser Några platser kvar

                Tid:     Kl. 10 - 16.30 ca
                Plats:
Hälsans Hus Stockholm, Terrassen. Fjällg. 23 B, 1 tr. ned.
                     Pris: 2700:- Kan du bara delta en av dagarna så går det i mån av plats, 1400:-

       Fördjupa din upplevelse av dig själv, din kropp och förståelsen av det vi utövat genom rörelser och 
       samtal.

GÖTEBORG 2014

  4/4 En kvällsintroduktion - kl 19-21 Plats som nedan.

  5 -6/4 2014 Workshop i Syntonics, 14 platser Några platser kvar

Öppet för alla, inga förkunskaper krävs. Mjuka inkännande rörelser för välbefinnande, kroppsmedvetenhet och närvaro varvat med samtal. Djupgående rörelser, med både struktur och frihet, liggande, sittande och stående. Upptäck din kropp och dig själv! Bryt upp stereotypa vanor och invanda rörelsemönster och få kontakt med de dolda möjligheterna till en ny kroppsharmoni, till avspänning och välbefinnande. Arbetet startar en process som ger avtryck i kroppen så att muskelbalans, hållning och ev. smärttillstånd kan förändras. Holistiskt förhållningssätt.

Tid: Kl. 10 - 16.30 ca
Plats: Centralt i Göteborg Moveri, vid Järntorget
Pris:  2500:-. Kan du bara delta en av dagarna så går det i mån av plats, 1300:-

Info och anmälan till Mattias. mattias @ rorelseivila.se, Tel: 0707-444 282
Anmälan senast 28/2 samt anmälningsavgift, 500 kr:
PG 171 44 19 –7 F. Rörelse i vila.

  •  Som medlem får du mängdrabatt!

Deltagande i tre kursdagar: pris 3500:-, fyra dagar 4700:-

  • Hur blir jag medlem? Läs mer under medlem. 

  • Anmäl dig i tid för att försäkra dig en plats! 

    Anmälan senast 28/2. Läs mer nedan under anmälan.

     

Masterclass/Fördjupningsdagar

För dig som vill utbilda dig/vidareutbilda dig och kanske arbeta med bland annat rörelser finns en möjlighet att fördjupa dig genom att delta i Masterclass; fördjupningsdagar + workshop i Syntonics för att även få mer av det egna arbetet. Undervisningen byggs hela tiden vidare och förståelsen för arbetet ökar om man har möjlighet att delta under flera år /tillfällen vilket är önskvärt.

För att delta i fördjupningsdagarna bör du tidigare ha gått kurs för Judith, eller hos någon av oss andra aktiva ledare i styrelsen.

 

Judith beskriver själv på engelska:

 

Integral and fundamental to the work is a long-term commitment, which, through sustained and continuous training, makes possible the development of skills, a common language, and a process of distinctive, original and long-lasting personal development of physical ease, psychological adaptability and creativity in life and career.  

 

Läs mer om Judiths arbete på hennes webbsida www.embodiedpractice-judithkoltai.com

 

Anmälan

Varmt välkommen med din anmälan snarast men senast den 28/2 till kurs @ rorelseivila.se (ta bort mellanslagen kring  @). Din plats är garanterad först då anmälningsavgiften kommit in, 500:- för en workshop eller 1000:- för längre kurs än två dagar. Betalas till PG 171 44 19 –7, betalningsmottagare Fören. Rörelse i vila, uppge avsändare. Begränsat antal platser.  

För information och anmälan kan du kontakta Ann-Christine, 0708/633410, kurs @ rorelseivila.se eller Lisa 08-716 01 06, 0739-843815, lisa @ rorelseivila.se .

Din anmälan är bindande efter den 28 februari. Därefter betalas vid ett ev. återbud inte anmälningsavgiften tillbaka. Vid återbud senare än en vecka före kursstart debiteras full avgift, men platsen kan överlåtas till någon annan. Vid sjukdom återbetalas kursavgiften mot sjukintyg, förutom anmälningsavgiften. Skulle kursen ställas in från arrangörens sida så återbetalas hela beloppet.  

Om Judith Koltai och arbetet

Judith Koltai är dans- och rörelseterapeut som bor i Kanada men är även svensk medborgare. Judith 
har sina rötter i Ungern och bodde i Sverige på 1950- och 60-talet. Hon talar bra svenska, men ibland blir delar av undervisningen på enkel engelska. Hon har återkommande kurser i Sverige sedan 1996. 

Judith har utvecklat sin egen metod Syntonics med utgångspunkt från bl a Sensory Awareness
Charlotte Selver och Antigymnastik Thérèse Bertherat. Judith är en av Thérèse Bertherats första 
elever och har länge vidareutbildat sig hos Charlotte Selver. Nu förkovrar Judith sig bl.a. med Postural recontruktion som kommer ur Mezières arbete som är en av grunderna till Antigymnastik.

Judith Koltai arbetar även med Authentic Movement (AM) som starkt förenklat kan beskrivas som
en terapeutisk metod att uttrycka sig via fria rörelser
inifrån dig själv utan yttre styrning men under trygga förhållanden och ramar. Utforska, utan att värdera, ditt personliga uttryck som känslan i 
stunden ger. I sessionerna arbetar du enskilt, i par, ibland i grupp. Vi samtalar om upplevelser, skriver eller målar. En dag i självständighet och gemenskap.
Metoden är
inspirerad av Jung. Judith är utbildad av Janet Adler. 

Embodied practice är det övergripande namn Judith använder för hela sitt holistiska arbete. Där
ingår Syntonics och Autehentic Movement.

Läs gärna mer på www.embodiedpractice-judithkoltai.com och bland våra länkar

Judiths hälsning till oss: 

Brev februari -14

Brev sept -12

Brev sept -11

 

 

Röster om kurserna

 

- Master Class; Dessa dagar har varit en verklig inspirationskälla i arbetet med egna grupper! Samt gett en ökad förståelse för hur muskelkedjornas samverkan även påverkar sinnet, eller helheten för att använda ett välbekant begrepp. En ökad förståelse av hur lite det behövs för att åstadkomma så mycket! - Eila , avspänningspedagog -

 

- Authentic Movement; Jag ser alltid fram emot dagarna med Authentic Movement och ser dem som en verklig gåva till mig själv. Någonting som ger mig nya erfarenheter om spontana "äkta" rörelser inifrån mig själv vilket utvecklar mig till hela min person. Det ger mig verkligen nya perspektiv! - Lisa, sjukgymnast och avspänningspedagog -

 

- Syntonics; De medvetna specifika rörelserna med stor närvaro och en fin pedagogik höjer upplevelsen av arbetet till att bli något utöver det vanliga. Det ger en djup känsla av närvaro och kroppsmedvetenhet. Jag ser alltid framemot kursdagarna där vi alltid utvecklas vidare och får en djupare förståelse för arbetet för varje tillfälle! Särskilt eftersom jag också deltagit på Ledardagarna/Masterclass i flera år. Det behövs några kurser innan man börjar få en känsla för detta stora och djupgående arbete. Varje tillfälle lämnar välgörande spår kvar i kropp och sinne - Lisa, sjukgymnast och avspänningspedagog -

 

Fler röster om Syntonics

 

- Jag tyckte mkt om innehållet som gav mig mer kontakt med mig själv, att gå på upptäcktsfärd och vara närvarande och möta det som sker och se hur det ena hänger ihop med det andra. Behöver kärleksfull uppmärksamhet.

 

- Pedagogiken känns vara äkta och talar till oss med en helande tydlighet och klarhet över vem vi är och vart vi kan nå med insikter om dessa djupa relationer mellan kroppens alla delar och hur de kan samarbeta på bästa sätt och tyvärr också det motsatta. Judith levandegör detta i mig på ett varmt och intagande sätt.

 

- Det är en fantastisk pedagogik, som på ett lyhört sätt påminner mig om kroppens visdom. Innehållet har varit bra. Less is more. Att stanna i övningarna länge är värdefullt för att se och lyssna in det som finns "bakom" den eventuella spänningen. Judith är en fantastisk lärare som inspirerar mig enormt mycket.  

 

- Det har varit - som alltid - väldigt lärorikt och inspirerande. De fysiska "övningarna" är bra halva upplevelsen. Minst lika omvälvande är den kunskap och livsvisdom Judith förmedlar och förhållningssätt till livet. Detta är dagar som verkligen manar till eftertänksamhet. Fler borde få uppleva detta, så skulle vi ha en bättre värld...

 

- Dagarna har hjälpt mig att städa ordentligt i kroppen, spänningar, blockerande områden. Underbart att få göra en gång om året och få inspiration till eget arbete. Judith är så kunnig och så vis.

 

- Fantastiskt! Tack! 

 

- Mycket intressant och spännande med att "inte lyda", samtal och inkänning av kroppen, långsamheten, tydligheten och lugnet som Judith har.

 

- Judit är mkt bra som lärare, väcker mkt reflektioner. Pedagogiskt upplagt. Mycket bra, utvecklande genom reflektioner och samtal.

 

- En subtil upptäcktsresa i varandet! Insikter genom att vara, göra, lyssna och formulera upplevelserna.

 

 

Fler röster om Authentic movement

 

- Spännande! Överraskande mycket liv oh rörelse finns i min kropp, när jag sluter mitt dömande öga och väntar stilla. Känner tillit till Judith som guide, ramar och tydlighet som kan ge oändlig frihet. Tar med mig en nyfikenhet att utforska vidare i min kropp och i möte.

 

- Det var gott att landa, känna hur kroppen mjuknade, liksom vaknade och började leva sitt eget liv, när jag stannade, blev närvarande och började lyssna. Den varma handen i förberedelserna av platsen, den mjuka inkännande guidningen av Judith, omsorgen var viktiga delar för mig för att verkligen utforska det här inre rummet, min kropp. Jag känner tacksamhet och förundran så "lite" arbete, så konkret på något sätt och så befriande stort!

 

- Judith leder varsamt, klokt och tydligt. Jag tycker om variationen i Authentic Movement; att få uppmärksamma mig själv, rummet och de andra, egentligen utan att ändra "sätt".

 

- Att på olika sätt komma i kontakt med de konkreta rörelser inom mig som är genuina och släppa prestation och tankar har varit väldigt befriande för mig!

 

- Skön känsla med Judiths ledarskap som känns så självklart, tydligt och inspirerande. Tryggt och kärleksfullt.

Nästa

 

© Fören. Rörelse i vila® 2006-2014