RÖRELSE I VILA® 
 för avspänning och kroppsmedvetenhet

        Hem        Om oss        Medlem        Aktiviteter        Utbildning          Tips         Länkar

Om föreningen         Kontaktpersoner

Föreningen Rörelse i vila - för avspänning och kroppsmedvetenhet (RIVAK)

Föreningen Rörelse i vila bildades i januari 2006 av en grupp sjukgymnaster, rörelsepedagoger och kroppsterapeuter. Vi vill tillsammans lära mer och utvecklas i vårt arbete och som människor i ett helhetsperspektiv.

Vi välkomnar alla som är intresserade, yrkesmässigt eller för eget bruk att vara med.

     Föreningen verkar för

   Att främja utbildning och förankra kunskap i kroppsterapier utifrån en helhetssyn på människan. 

   Att sprida kännedom om svensk-kanadensiskan Judith Koltais arbete och angränsande områden.

   Att träffas och utbyta erfarenheter, öva rörelser, diskutera pedagogik och umgås.  

   Att sammanställa informationsmaterial och förmedla tips om bl.a. litteratur och utbildning.

Judith Koltai

Vi är främst inspirerade av Judith Koltai, dans- och rörelseterapeut som bor i Kanada. Hon har återkommande kurser i Sverige sedan 1996. Koltai är en av Thérèse Bertherats första elever. Hon har utvecklat sin egen metod Syntonics med utgångspunkt från bl a Antigymnastik Thérèse Bertherat och Sensory Awareness Charlotte Selver.

Judith Koltai arbetar även med Authentic Movement som starkt förenklat kan beskrivas som en terapeutisk metod att uttrycka känslor via fria rörelser.  

Inom föreningen har vi bred erfarenhet av flera olika rörelse- och terapeutiska inriktningar och är öppna för olika metoder i vårt helhetstänkande.

Rörelse i vila ®

Föreningen har registrerat varumärket Rörelse i vila som vi kallar vårt rörelsearbete. Som medlem kan man ansöka om att få använda det namnet för sin rörelseverksamhet. Vissa kriterier behöver då uppfyllas.

Vill du veta mer?

Kontakta någon av oss som ingår i styrelsen:

infoweb @ rorelseivila.se

Lisa Danåsen Wikström
lisa @ rorelseivila.se 
08-716 01 06

Marianne Pååg
marianne @ rorelseivila.se   
070-9923085

Helny Sääsk
helny @ rorelseivila.se  
073-984 12 03  

OBS för att mailadresserna ska fungera så ta bort mellanslagen kring @ efter att du kopierat och lagt in adressen i adressfältet. Vi försöker undvika spam... 

Nästa

 

© Fören. Rörelse i vila® 2006-2014